niedziela, 5 lutego 2012

Melk - opactwo benedyktynów - perła baroku

Jeden z największych barokowych zespołów sakralnych w Europie i uznawany za najpiękniejszy przykład baroku w Austrii.